Jak řešíme projekty?

 

Na základě požadavků klienta a analýzy stávající situace představíme možnosti spolupráce. Formu a rozsah spolupráce navrhneme v rámci každého projektu na míru potřebám a očekáváním zákazníka.

Cenová nabídka se odvíjí od rozsahu, formy a délky spolupráce. 

 

Jakou formou může probíhat spolupráce?

Konzultace

Interim management

Interní audity

Audity dodavatelů

Vytvoření systémové dokumentace

Vybudování systému managementu kvality

Zlepšování systému managementu kvality

Kompletní zajištění kvality dodavatelů

Nastavení vstupní kontroly

Definování a zlepšování procesů

Implementace a naplnění specifických požadavků zákazníka

Příprava na certifikaci systému managementu kvality

Zajištění certifikace

Školení