Školení na míru, v rozsahu dle Vašich požadavků, srozumitelné, s využitím praktických příkladů a reálných situací ve Vaší organizaci

 

  • Požadavky norem ISO 9001 a IATF 16949  

  • Audity: systémový ISO 9001 a IATF 16949; procesní VDA 6.3; LPA; výrobkový VDA 6.5; D/TLD; ISO 19011 - program, plán auditu, provádění auditu, definování a řešení neshod atd.

  • Systémová dokumentace: tvorba, řízení a udržování směrnic, formulářů, návodů, záznamů; požadavky VDA 1; provázání dokumentace 

  • Řešení problémů: řešení interních neshod – okamžité opatření, určování kořenových příčin (3x5x proč, Ishikawa), nápravné a preventivní opatření, 8D report, řešení reklamací  
  • Řízení neshodného výrobku: zacházení s podezřelým, NOK dílem (proč je to důležité, analýza, vyhodnocování, rizika, separace, znehodnocení)

  • Bezpečnost výrobku a ručení za výrobek: obecná bezpečnost výrobku, technické požadavky na výrobky, odpovědnost výrobce, odpovědnost pracovník,  bezpečnostní díly, zvláštní znaky, zmocněnec pro bezpečnost výrobku   

  • Interní procesy: vstupy, výstupy, měření, vyhodnocování, zdroje atd.   

  • Kvalita v jednotlivých procesech: výroba (1. ks, mezioperační kontroly, MP, parametry, konečná kontrola, výrobní dokumentace), logistika (balení, sklady, interní logistika, zákazník), údržba (plánování, provádění, sledování, náhradní díly, servis, krizový plán, preventivní, prediktivní, reaktivní údržba), nákup (výběr, hodnocení dodavatelů), lidské zdroje (školení, adaptace, kompetence, jmenování), atd.   

  • Nástroje kvality: Control plan,  FMEA, PPAP, APQP, SPC, Pareto analýza, histogram, vývojový diagram  

  • Požadavky zákazníků: vysvětlení, tematicky zaměřené dle školených osob