Management dodavatelů na klíč

  • Řízení kvality dodavatelů dle Formel Q a IATF 16949
  • Audity dodavatelů dle VDA 6.3
  • Řízení PPAP komponentů
  • Systémové audity ISO 9001:2015 dle ISO 19011:2011
  • Konzultace řízení a rozvoje dodavatelů
  • Rezidentní rozvoj dodavatelů
  • Podpora při řešení komplexních problémů v dodavatelském řetězci
  • Analýza interních procesů a sestavení akčního plánu k narovnání dle interních standardů čí zákaznických požadavků
  • Kaskáda zákaznických požadavků napříč dodavatelským řetězcem