Audity

 • ISO 9001 - první a druhou stranou
 • ISO 9001 a IATF 16949  - první a druhou stranou
 • VDA 6.3 - první, druhou stranou a třetí stranou

 

ISO 9001:2015 a IATF 16949:2016

 • Zavádění
 • Udržování
 • Tvorba a řízení dokumentovaných informací
 • Nastavení, popsání interních procesů
 • Management Review – přezkoumání systému managementu vedením společnosti – struktura, vstupy, výstupy
 • Specifické požadavky zákazníků – zpracování specifických požadavků zákazníka, jejich promítnutí do procesů organizace
 • Analýza a řízení rizik
 • Řešení interních neshod, řízení neshodného výrobku, určování kořenových příčin
 • Školení

  

Metodická činnost

 • Požadavky ISO 9001
 • Požadavky IATF 16949
 • Interní audity dle požadavků VDA 6.3, VDA 6.5
 • Dokumentování a archivace dle VDA1
 • Bezpečnost výrobku, odpovědnost za výrobek
 • Činnost zmocněnce pro bezpečnost výrobku – požadavek koncernu VW
 • Samo-audit dodavatele (SL) – požadavek koncernu VW
 • D/TLD audit – požadavek koncernu VW
 • Layered proces audity – požadavek GM, PSA, IATF 16949:2016
 • Homologační audity